Diagnoza integracji sensorycznej

Diagnoza integracji sensorycznej

Rozpoczęcie terapii Integracji Sensorycznej w naszej przychodni zawsze poprzedzone jest wykonaniem diagnozy SI u dziecka.  Na podstawie informacji uzyskanych z diagnozy terapeuta przygotowuje indywidualny program terapeutyczny dla dziecka oraz wskazówki terapeutyczne dla rodziców, które powinni realizować w domu.

Czas wizyty: około 30 minut

Jak przebiega proces diagnozy SI u dziecka?

W przypadku dzieci poniżej 3 roku życia nie wykonuje się pełnej diagnozy SI, tylko przeprowadza się obserwację kliniczną. Obserwacja składa się z dwóch spotkań, a dla dzieci powyżej 3 roku życia diagnoza obejmuje trzy spotkania. Pierwsze spotkanie jest zawsze z samym rodzicem, bez dziecka. Każda wizyta trwa 60 min.

Zaleca się, aby umawiać spotkania  z rana, gdy dziecko nie jest jeszcze zmęczone albo przebodźcowane po przedszkolu. Rodzic może być również poproszony o dostarczenie opinii z przedszkola/ szkoły na temat funkcjonowania dziecka w placówce i grupie rówieśniczej. Po wykonaniu wszystkich testów rodzic (bez dziecka) spotyka się z terapeutą na omówienie diagnozy. Rodzic dostanie diagnozę na piśmie.

Co obejmuje diagnoza SI?

Wywiad z rodzicem

Przebieg ciąży, porodu, rozwój dziecka, kroki milowe, problemy zdrowotne, zażywane leki,  czynniki zakłócające funkcjonowanie dziecka oraz rozwój sensomotoryczny)

Obserwacja

Obserwacja kliniczna dziecka podczas zabawy spontanicznej i kierowanej (ocena: systemu przedsionkowego, napięcia mięśniowego, małej i dużej motoryki, systemu dotykowego i proprioceptywnego, systemu wzrokowego i słuchowego).

Test

Przeprowadzenia Testów Południowo-Kalifornijskich