Cennik usług

Rehabilitacja
uroginekologiczna
150 zł
Rehabilitacja
niemowląt
150 zł
Rehabilitacja
dorosłych
140 zł
Konsultacja
laryngologa
190 zł
Konsultacja
pediatry
150 zł
Integracja
sensoryczna
110 zł
Diagnoza integracji sensorycznej
400 - 600zł
Logopeda
90 zł

Cennik badań laboratoryjnych

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta oraz komunikatem Prezesa GUS o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w 1 kwartale 2020 r. ustala się następujące opłaty:

  1. za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 10,00 zł
  2. za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,50zł
  3. za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej
    na elektronicznym nośniku danych – 2, 00zł